El sindicat denuncia que l’empresa no ha facilitat equips de protecció individual als conductors i que les mesures decretades per l’Ajuntament són molt insuficients.

La Confederació General del Treball ha denunciat el risc de contagi que pateixen els treballadors i treballadores del servei públic de transport urbà d’Alcoi. El passat dia 16 de Març l’Ajuntament d’Alcoi publicava una resolució ampliant les mesures locals de prevenció de contagi del coronavirus entre les que incloïa que “Los autobuses urbanos se desinfectarán a diario y se colocarán en los vehículos las recomendaciones pertinentes para garantizar la seguridad”, en la resolució anterior no deia absolutament res. Per la seua banda, l’empresa Vectalia ha facilitat als conductors una solució hidroalcohòlica desinfectant i els ha recomanat circular amb les finestres obertes.

Per al sindicat, aquestes mesures són totalment insuficients i incompleixen clarament el Pla de Contingència per minimitzar el COVID-19 a les empreses, decretat pel Govern Central.

En primer lloc, no es compleixen les distàncies de seguretat. Continua acceptant-se el pagament en metàl·lic, tot i que es recomana als viatgers que aporten l’import just. Això és un greu problema, quan des del Govern Central es recomana que no s’empren bitllets i monetes. Si s’anul·lés el pagament el metàl·lic, els conductors evitarien haver d’agafar els diners i, a més, la distància de seguretat per evitar el contagi podria respectar-se.

En segon lloc, als treballadors no se’ls han facilitat equips de protecció individual, com guants, ulleres de protecció i mascaretes. Caldria la instal·lació de mampares als autobusos per a complir el total aïllament del conductor del passatger i evitar contagi. L’accés dels usuaris als autobusos s’ha de fer per la porta de darrere i s’ha d’instal·lar un equip de cancel·lació dels bons. Tampoc s’ha previst la instal·lació d’expenedors de solucions hidroalcohòliques per als viatges, i això fa que la intensificació de la neteja siga inútil, posant en perill la salut dels conductors, però també la dels usuaris.

En tercer lloc, de la mateixa manera el Govern ha decretat que es busque una organització del treball per reduir el nombre de persones treballadores exposades. Una mesura senzilla, ja que els desplaçaments de la població estan restringits de manera important i per tant el servei podria adaptar-se a la situació actual. Prioritzar les hores d’accés als llocs de feina i reduir la resta dels horaris.

Aquestes mesures es van denunciar per part de CGT a la inspecció laboral a les empreses de VECTALIA, Automóviles la Alcoyana d’Alacant i Masatusa, empreses concessionàries del transport interurbà i urbà d’Alacant, mesures que ja estan prenent-se en les concessionàries d’Alacant. Però, malgrat tot això, VECTALIA sempre fa gala del seu conglomerat d’empreses i sembla que TUASA es d’un altre món pel retràs que porta en aplicar aquestes mesures. Des de CGT fem us de la memòria, en 2018 TUASA va tindre que complir amb un requeriment d’Inspecció de Treball en matèria de seguretat laboral i higiene, quedan patent que la higiene i seguretat laboral del seus conductors no els importa gens.

Per tot això CGT insta l’empresa TUASA a complir amb la normativa de salut laboral i recorda a l’Ajuntament que el transport urbà és un servei pública bàsic i que, tot i ser gestionat per una empresa privada, és la seua responsabilitat garantir la salut pública, i en especial als serveis municipals.