NOTA DE PREMSA:

El passat 30 de Juliol una de les famílies pertanyent al Projecte Somriures va rebre una carta signada pel Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana “Àngel Luna González” on posava de manifest la manca de recursos necessaris per a atendre a molts dels joves amb diversitat funcional de la nostra comarca de l’Alcoià i El Comtat que, una vegada acabada l’etapa educativa al cap de 21 anys no poden accedir a cap recurs que puga atendre’ls per poder seguir amb una vida digna.

Aquesta carta fou conseqüència d’una queixa presentada al Síndic el passat mes de desembre, on es posava de manifest el que des del nostre Projecte Somriures estem reivindicant des dels nostres inicis (2017) i que és visibilitzar i conscienciar a la societat i a les administracions públiques de la necessitat que urgeix a les nostres comarques de disposar d’uns serveis dignes, públics i de qualitat per una població amb unes atencions específiques com ho són els nostres fills i filles.

El Exc. Sr. Àngel Luna, dins de les seues funcions i potestats, recomana a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treballs:

  • “Que, en l’àmbit de les seues respectives competències, s’augmenten els recursos, atesa l’escassetat dels que hi ha disponibles en l’actualitat, a l’efecte de poder atendre la demanda dels joves amb discapacitat en la zona de l’Alcoià–Comtat”

També recomana, i de manera més específica i concreta a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

  • “Que agilitzen al màxim l’elaboració i aprovació del decret que regule el mapa territorial de les necessitats dels serveis socials de la Comunitat Valenciana en general i en concret per a la zona de l’Alcoià-Comtat”

Des de la nostra associació, exigim que aquestes recomanacions es convertisquen en realitat el més prompte possible, ja que, també és una gran realitat, que molts joves que han acabat l’etapa educativa es troben sense una atenció professionalitzada i específica per poder tindre un futur de vida digne i esperançador.