NOTA DE PREMSA DE COMPROMIS

El Govern respon al senador de Compromís, Carles Mulet, que no té informe de fiscalització alguna de les transferències rebudes pel partit des del seu grup polític de la Diputació d’Alacant, desmentint així la versió del Partit Popular.

La coalició demana empara al Síndic de Greuges  per a accedir a la comptabilitat de la legislatura 2007-2011 en la qual Carlos Mazón va ser vicepresident de José Joaquín Ripoll i que se li aporte la facturació dels grups entre 2007 i 2018.

25 de juny de 2020

El Tribunal de Comptes no posseeix cap informe de fiscalització o cap documentació que acredite la destinació final de les transferències per valor de 700.000 euros que el Partit Popular  provincial d’Alacant ha rebut en els últims sis anys del seu grup polític en la Diputació d’Alacant.

La resposta del govern a una pregunta registrada pel senador de Compromís, Carles Mulet, desmenteix la versió dels diputats populars en la institució alacantina quan sostenen que la destinació dels diners públics va ser el previst en el reglament de la Diputació sobre dotació econòmica dels grups polítics de la corporació, circumstància que hauria estat comprovada pel Tribunal segons el Partit Popular.

Després d’aquesta resposta, el PP es queda així sense coartada per a evitar presentar la seua facturació. No existeix documentació que prove tal versió ni que garantisca el compliment de l’article 9 del reglament de la institució, el qual estableix que qualsevol transferència del grup polític al seu partit ha de ser amb motius d’una despesa conjunta relacionada amb l’activitat institucional dels propis diputats.

“El president de la Diputació, Carlos Mazón, ens va explicar que a diferència de tots els grups el PP no presentava les factures perquè havien estat fiscalitzades pel Tribunal de Comptes d’acord amb l’ordenança. Ara sabem que això no és veritat, que el Tribunal de Comptes no ho ha fet i per tant se li acaben les excuses al senyor Mazón per a presentar, per a justificar com la resta de grups, que ha complit efectivament l’ordenança i no ha ingressat irregularment més de 700.000 euros en els últims sis anys des de la Diptuació al Partit Popular”, ha manifestat el portaveu de Compromís , Gerard Fullana.

SÍNDIC DE GREUGES

La coalició ha registrat davant el Síndic de Greuges  una sol·licitud d’empara perquè reclame a la Diputació que procedisca al lliurament de la documentació demandada per Compromís  al president de la corporació, Carlos Mazón, especialment la que afecta els seus anys com a vicepresident en la legislatura 2007-2011.

Inicialment, Compromís va reclamar fa mesos per a la seua labor de fiscalització la comptabilitat dels grups polítics entre els anys 2007 i 2018. L’únic document comptable aportat i que consta en els expedients són certificats de resultats anuals de comptes, sense que es puga apreciar cap moviment comptable conforme requeria COMPROMÍS.

La coalició considera alarmant que la gestió de l’ens provincial alacantí siga tan indolent quant a transparència es refereix i l’ús dels diners públics per part del PP, donant-se com ha ocorregut un ingrés de 124.000 euros en 2018 en un compte de Múrcia del qual no s’ha acreditat encara la titularitat. I especialment greus són els ingressos entre 2012 i 2015, ja que no sols no estan acreditades les despeses amb factures sinó que a més o no existeixen o han desaparegut d’Intervenció la documentació comptable sobre aquest tema.