L’ AMPA del Col·legi Públic d’Educació Especial Tomàs Llàcer d’Alcoi vol manifestar el seu descontent davant la manca de resposta per part del Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional a la petició d’un horari especial segons Resolució de 18 de Juliol de 2019. Tots els Consells Escolars dels centres específics de les comarques del sud valencianes realitzaren la corresponent petició a la Direcció Territorial abans del 15 de Juny de 2019. Aquests horaris sol·licitats, justificats de manera pedagògica i organitzativa i duts a terme amb resultats molt positius als àmbits familiars, educatius, de salut i benestar de l’alumnat i de conciliació familiar per a tota la comunitat educativa, són beneficiosos pel fet que:

• Aconsegueix una sincronia entre els horaris de les diferents etapes educatives impartides en diferents centres escolars.
• Estableix un horari semblant a les entrades de les jornades contínues.
• Possibilita l’assistència a activitats extraescolars de vesprada.
• Millora el rendiment de l’alumnat i incrementa la seua capacitat d’atenció.
• Hi ha una influència millor de la resposta farmacològica durant l’horari escolar.
• Promou el desenvolupament de la seua personalitat i una formació integral.
• Fa possible la participació en la vida social i cultural de l’entorn.

A banda, hi ha d’altres aspectes referits al mateix alumnat, al seu àmbit familiar i al professorat, al Centre i la seua organització. És per això que demanem que el dit Secretari Autonòmic tinga a bé aprovar els horaris sol·licitats en Juny de 2109 a la Direcció Territorial d’Educació.