El proxim dia 17 de Juny a les 10:00 hores, tendrá lloc un seguiment de tortugues al Riu Serpis, eixint des del Paseig Ovidi Montllor.

Es poden fer les inscripcions al següent número de movil 654076533 o al email participa@limen.org.