Aquest divendres se celebra una jornada de presentació de la Consulta Preliminar al Mercat dins del programa ‘Impuls de la Compra Pública Innovadora (CPI) dotat d’una ajuda de 192.000€, concedida per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

agora

Alcoi celebrarà aquest divendres, 11 de setembre, la Jornada de presentació de la Consulta Preliminar al Mercat (CPM) per a conéixer el grau de desenvolupament de la tecnologia en l’àmbit d’edificis intel·ligents en el context de la crisi climàtica. L’acte tindrà lloc a les 10.00 hores en l’espai Àgora Oberta, a la plaça de Ramón y Cajal.


L’objectiu d’aquesta CPM és obtindre informació dels operadors de mercat per a conéixer el grau de desenvolupament de la tecnologia en l’àmbit edificis intel·ligents i poder així definir adequadament una potencial licitació de compra pública i informar adequadament els operadors econòmics dels plans de l’òrgan de contractació. Durant la jornada s’explicarà l’abast del repte, els seus objectius, així com les necessitats d’innovació detectades a més d’exposar com poder participar en aquesta consulta.


Aquesta CPM s’emmarca dins del programa ‘Impuls de la Compra Pública Innovadora (CPI) dotat d’una ajuda de 192.000€, concedida per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per a desenvolupar un projecte en el qual Alcoi es convertisca en agent tractor per a detectar noves necessitats i impulsar la innovació des de la col·laboració públic-privada.


Així mateix, dins d’aquest projecte es crearà el marc legal i institucional per a donar legitimitat i formar a un espai de col·laboració públic-privada que afavorisca l’experimentació d’idees, productes, serveis o eines innovadores per a l’administració local.


L’esdeveniment serà híbrid, tant presencial com per via telemàtica, per la qual cosa serà necessari notificar prèviament l’assistència, escrivint a través del següent enllaç: https://acortar.link/0jviKW.


Tota la documentació associada a la CPM estarà pròximament disponible a través del Perfil del Contractant i es pot ja consultar en la pàgina web https://smartcity.alcoi.org/es/innovacio.html#cpi