El termini d’execució és de dues setmanes, però com ha de solidificar-se i no es tallarà el trànsit, s’estima que s’actuarà durant aproximadament 3 setmanes.

Imatge que indica que l'actuació serà en Sant Nicolau i plaça d'Espanya

El pròxim dimarts 15 està previst que comencen les obres de reparació del paviment de Sant Nicolau i plaça d’Espanya. L’actuació consistirà en la demolició de les zones de la calçada amb llambordes de basalt on hi ha enfonsaments, per a sanejar la base del ferm així com la posterior reposició de les llambordes.
El temps d’execució inicial és de dues setmanes, i la previsió és començar dimarts 15 de novembre. No obstant durant el procés s’ha d’anar deixant solidificar uns dies, per la qual cosa el temps des que comença l’obra fins que finalitza s’ha estimat en unes tres setmanes, per a així d’aquesta manera no tallar el trànsit en cap moment.
L’Ajuntament d’Alcoi va adjudicar aquesta actuació a Construcciones y Excavaciones Miguel Martinez S.L. per 39.822,31 euros.
Cal indicar que segons l’informe del personal tècnic, tenint en compte l’indicat a l’article 35 b) de la Llei 4/1998, de Patrimoni Cultural Valencià, sobre les autoritzacions de les intervencions, i com que els treballs a executar no sobrepassen la mera conservació i reposició del paviment de llambordes de basalt existent, s’entén que aquesta actuació manca de transcendència patrimonial, i per tant no requereixen l’autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de cultura, ja que es limita a la conservació, reposició i manteniment d’elements preexistents i no comporten alteració de la situació anterior.