Ha tingut 19 vots a favor i 5 en contra.

Ple Autobús Octubre 2022

El Ple Municipal ha aprovat el nou servei d’autobús amb 19 vots a favor (PSOE, PP, Ciudadanos, Vox i No adscrit) i 5 en contra (Compromís, Podem i Guanyar).

Recordem que en el Ple del passat 14 de juliol es va fer l’aprovació inicial mitjançant la qual passava a exposició pública.

Durant aquest període no hi ha hagut cap al·legació. A més, acomplint amb la legislació vigent l’Ajuntament va enviar el projecte a la Generalitat. La direcció general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible va informar favorablement realitzant unes observacions que ja han sigut incloses en el projecte per part del personal tècnic de l’Ajuntament, en concret: que la ubicació definitiva de les parades (en el primer document eren aproximades) de les línies interurbanes que coincidisquen amb les de la línies urbanes s’establirà en el document de condicions concretes del servei. En les marquesines d’aquestes parades deurà haver-hi un espai d’informació dels serveis interurbans. Finalment l’informe també considerava que s’havia de revisar l’apartat que assegurava l’acompliment del 22,5% de quota d’autobusos de zero emissions que s’exigeix, cosa que ja s’ha fet també passant-hi de 2 a 3 autobusos elèctrics.

Recordem que el nou servei inclou les incorporacions i canvis duts a terme després del procés participatiu. El següent pas serà la redacció del plec de condicions previ a la licitació, tornarà a fer-se un procés de participació, i la intenció es puga adjudicar en maig i que es pose en marxa quan finalitze la pròrroga actual a mitjan juliol. Recordem que els contractes prorrogats no estan ni caducats ni finalitzats, és una fórmula habitual que es fa tant en l’administració pública com privada on per exemple es prorroguen de forma automàtica molts lloguers.

El nou servei inclou la renovació completa de la flota, servei directe a l’Hospital des de tots els barris, accés a la piscina municipal, La Salle, Horta Major i Andreu Sempere, així com al cementeri i poliesportiu el cap de setmana des de tots els barris.

A banda del servei, recordem que una proposta dels pressupostos participatius va ser instaurar el servei al poliesportiu per als entrenaments durant les vesprades. Aquesta proposta es va ajornar a causa de la Covid 19. D’acord amb els clubs, el Centre d’Esports està acabant de perfilar els horaris i farà una reunió per concretar el servei amb la intenció que estiga en marxa durant els primers 6 mesos de 2023 a prova, per a poder incorporar-ho al servei habitual si el resultat és satisfactori.

«Connectar tots els barris i donar un servei ràpid que done solucions a la ciutadania del segle XXI és la nostra prioritat tenint un servei que puga ser assumit per l’Ajuntament. Hem escoltat a la gent i hem incorporat moltes propostes viables que faran que tinguem un millor i més eficient servei», ha destacat el vicealcalde, Jordi Martínez qui ha recordat que «la gran aposta d’aquest govern va ser la creació d’una tarifa plana per als grups socials menys afavorits: escolars, estudiants, aturats i jubilats. Amb ella, no només ajudem a aquells que més ho necessiten sinó que apostem per fomentar l’ús del transport públic, imprescindible si volem una ciutat sostenible i de futur per als nostres fills».