La Generalitat invertirà més de 15 milions d’euros en els centres educatius de la ciutat a través del Pla Edificant. El procés de totes les intervencions està en marxa, les inversions del Pla Edificant han suposat 1.125.290 euros en obres finalitzades.

CPEE Tomàs Llácer

Les obres d’adequació del CPEE Tomás Llácer començaran la setmana vinent, després de la signatura de l’acta de replanteig que tindrà lloc durant aquesta setmana. Les obres, que s’emmarquen dins del Pla Edificant, van ser adjudicades a Verdú Masip Servicios S.L.U. per un import de 178.182,18 euros, a aquesta quantitat caldria sumar 15.926 en concepte de projecte i direcció d’obra pel que l’import final de l’actuació serà de 194.108 euros, quedant un romanent d’uns 50.000 euros per a poder complementar diverses actuacions.

Aquesta intervenció té un termini d’execució de 3 mesos i s’intentarà finalitzar al més prompte possible perquè afecte en la menor mesura possible a l’inici del curs. L’actuació consistirà en la construcció d’un itinerari protegit de la pluja en eixir de les aules al pati. A més s’adequa l’edifici existent mitjançant la instal·lació de climatització/ventilació en la totalitat de les aules (a excepció de la de música) i a l’aula de fisioteràpia. També s’ha projectat la instal·lació de dos jocs adaptats en unes aules d’estimulació, i a més s’ha comptat la pintura de la totalitat de la planta baixa. Recordem que després d’adjudicar-se l’obra, l’empresa va renunciar a ella el que ha retardat l’actuació fins al final d’aquest curs per haver d’haver de dur-se a terme tot el projecte i no entorpir el programa educatiu.

Fins al moment les inversions del Pla Edificant han suposat 1.125.290 euros en obres finalitzades en 5 centres educatius: Escola Oficial d’Idiomes, Horta Major, Sant Vicent, Miguel Hernández i El Romeral. En la majoria d’aquests centres, hi ha hagut un romanent el que permet dur a terme més actuacions de millora depenent de les necessitats de cadascun d’ells.

En total el pressupost de les inversions de la Generalitat en els centres educatius d’Alcoi ascendeix a 14.972.372,12 euros, xifra que augmentarà després d’adequar els preus de l’Andreu Sempere. Recordem en el cas d’aquest institut, després de quedar deserta la licitació, el Govern Local ja ha consensuat amb el centre educatiu i els tècnics municipals un projecte amb els preus actualitzats de les matèries primeres i afegint tota una sèrie de necessitats demandades pel propi centre. Una vegada el personal tècnic haja redactat el projecte es presentarà a Conselleria.

En el cas de Pare Vitòria i Cotes Baixes els processos es troben en la fase de delegació de competències per al Pare Vitòria i en el Cotes Baixes falta l’adequació de la memòria valorada. Des de l’Ajuntament s’està a l’espera que la Conselleria d’Educació duc a terme aquests tràmits. Recordem que el pressupost de l’IES Pare Vitòria ascendeix a 4.077.371,04 euros i el d’IES Cotes Baixes a 5.131.263,13 euros.

«Vull posar en valor aquest pla, la Generalitat invertirà més de 15 milions d’euros per a millorar els nostres centres educatius, no m’agrada parlar del passat però no hem d’oblidar el que passava fa uns anys amb altres partits governant en la Generalitat, amb més de 1.000 milions d’euros en sobrecostos en actacions de col·legis públics, moltes promeses i poques realitats. També vull agrair i destacar la gran faena que duen a terme els tècnics municipals en aquests projectes, al costat d’ells hem treballat sense parar, ara bé també hem de dir, que les tramitacions del Edificant no són ràpides, per la qual cosa suposa presentar projectes i la fiscalització dels mateixos i la seua tramitació, com no pot ser d’una altra manera”, recorda el regidor d’Educació, Jordi Silvestre.

Cal recordar que aquest programa es pot portar avant gràcies al fet que el Consell va aprovar un decret llei que permet delegar les competències en matèria de construcció i rehabilitació de col·legis i instituts. Els consistoris que s’adherisquen a «Edificant» es fan càrrec de la part tècnica, és a dir el projecte, contractació, construcció, direcció i certificació de l’obra, el que permetrà agilitar els tràmits i donar solucions més ràpides als centres. El cost econòmic és a càrrec de la Generalitat. L’objectiu del programa és posar al dia tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana amb un pressupost global de 700 milions d’euros per a construir nous centres i també per a millores en els centres ja construïts, incloent l’equipament.