El servei serà dut a terme per la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per les mercantils Involucra, S.L. i Canto Obres, S.L.U. amb un pressupost inicial de 299.984,76 euros per a dues anualitats i la possibilitat d’ampliar un any més de pròrroga.

Façana de l'Ajuntament d'Alcoi


L’Ajuntament d’Alcoi ha adjudicat el contracte de serveis per a les obres de conservació i manteniment de paviments de les vies urbanes de la ciutat. El pressupost base inicial de la licitació per als dos anys inicials és de 299.984,76 euros (IVA inclòs) més la previsió d’un any de pròrroga.


El contracte ha sigut adjudicat a les mercantils Involucra, S.L. i Canto Obres, S.L.U., que han manifestat la seua voluntat de constituir una Unió Temporal d’Empreses (UTE) per a executar aquest encàrrec.


El servei inclou tant les obres de reparació ordinària, com aquelles actuacions urgents, reparació o reposició de les zones de la via pública que revisten especial perillositat i els treballs de la qual hagen de ser executats amb caràcter d’urgència.


El vicealcalde i regidor d’Obres i Serveis, Jordi Martínez destaca que «l’adjudicatària començarà en breu amb les reparacions més urgents, mentre de manera paral·lela anirem programant la reparació de les voreres i calçades dels diferents barris d’Alcoi. Cal recordar que, tal com va acordar en Ple l’Ajuntament d’Alcoi, aquest procés serà consensuat amb les diferents associacions veïnals, que seran qui marcaran les prioritats».