L’IVACE subvenciona el 98,61% de la inversió total que serà de 26.009,51 euros, per tant l’Ajuntament aportarà 361,53 euros. En 6 anys s’han invertit 7 milions als Polígons.

Obres Rotonda Cotes Altes

Aquesta setmana ha començat l’actuació que propiciarà la millora viària de la rotonda provisional existent en l’accés al polígon industrial de Cotes Altes. Les obres han sigut adjudicades a Asfaltos y Construccions Aitana S.L. per 26.009,51 euros. IVACE aportarà el 98,61% de la inversió, és a dir 25.647,98 i l’Ajuntament la part restant 361,53 euros. El termini d’execució és de 3 setmanes.

Actualment la glorieta es troba únicament senyalitzada horitzontalment. A causa del desgast de la mateixa pintura i la falta de visibilitat, la intersecció pot resultar perillosa per als diferents usuaris de la via. Açò motiva que amb aquesta actuació es propose la construcció de les illetes necessàries per a millorar la funcionalitat de la rotonda. Es preveu que aquestes siguen remuntables per a facilitar el gir als camions. Així mateix s’intervindrà sobre l’itinerari d’accés al polígon que presenta problemes d’accessibilitat.

Les obres han començat per la repavimentació amb paviment podo-tàctil en passos de vianants, la pròxima setmana se centraran en la rotonda i hi haurà canvis en la circulació, en concret únicament es podrà accedir al polígon cap a la part dreta que serà de pujada, deixant la part esquerra de baixada, és a dir el carrer filà Judios que actualment és de doble direcció serà de direcció única, adjuntem la imatge.

Aquesta obra s’emmarca dintre de les Ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics IVACE 2022. El projecte s’han dut a terme adequant-se a les bases de la convocatòria que finançarà el 98,61% de l’actuació.

Recordem que aquest tipus d’ajudes marquen unes bases molt concretes i s’han de fer les actuacions d’acord en el que indiquen, per exemple fa uns anys eren concretes per a carrils bici als polígons, el que ha ajudat a millorar la mobilitat sostenible no sols als polígons d’Alcoi, també als de tota la Comunitat.

«Estem davant de una actuació de millora de les nostres àrees industrials que se suma a totes les que hem fet en els últims 6 anys, a través de la Subvenció de l’IVACE (4,1 milions) i que també té una aportació de l’Ajuntament d’Alcoi (2,92 milions). Estem parlant ja de més de 7 milions en els últims 6 anys. Hem de dir que totes aquestes actuacions formen part del pla Impulsalcoi on es pretén millorar la nostra indústria i que evidentment són actuacions consensuades amb tots els agents industrials de la ciutat i que són confirmades pel Consell Econòmic i Social», indica el regidor d’Innovació, Indústria i Activitats, Jordi Segura.

Imatge canvi de circulació en Cotes Altes per les obres en la rotonda