El BOP ha publicat la resolució de l’Ajuntament d’Alcoi, per la qual s’inicia el procediment per a l’adjudicació per mitjà de sorteig, per a l’aprofitament, ús i gaudi dels horts socials ecològics municipals d’Alcoi que actualment estan disponibles, un total de 10.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de les bases que regeixen el procediment, en el Registre de l’Ajuntament d’Alcoi, c/ Sant Llorens, 2 (amb cita prèvia) o segons s’indica en l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini finalitza el dia 20 de juny.

El termini de vigència de l’autorització serà d’un (1) any, renovable anualment fins a un màxim de quatre (4) anys, tal com s’estableix en l’apartat 5 de les bases que regeixen l’autorització.

Les autoritzacions s’atorgaran amb caràcter gratuït, en atenció al benefici social obtingut per la Corporació pel que fa a polítiques de reinserció social, educació ambiental i oci per a persones majors.

D’acord amb el que disposen les bases els requisits per poder-se presentar són: Ser major d’edat, estar empadronat en el municipi d’Alcoi, no ser titular de cap altre hort municipal i estar al corrent amb les obligacions tributàries municipals.

Tindran prioritat en l’adjudicació de les parcel·les les persones desocupades, jubilades o pensionistes, encara que aquest procediment està obert a la resta de ciutadans que complisquen amb els requisits.

Cal recordar que els horts socials es van posar en marxa en 2013 per primera vegada a la ciutat. Alguns horts socials estan en mans d’entitats socials i altres, el 80% del total, en mans de persones particulars amb prioritat per a aturats i jubilats però oferint també la possibilitat a tota la ciutadania. En total, actualment, hi ha més de 60 horts a la ciutat repartits en diferents zones: Parc Zona Nord, Batoi, zona de Renfe, i en la zona de Mascarella de Ferran

El regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, destaca «la importància dels horts socials municipals i urbans que permeten que la ciutadania puga tenir un lloc on poder cultivar i produir les seues pròpies verdures i hortalisses, propiciant un espai per poder compartir tècniques i varietats de cultius entre els diferents usuaris dels horts. Al mateix temps volem que tots els centres educatius puguen visitar i aprofitar els horts socials i urbans com a una ein