.

En l’Assemblea General celebrada el passat divendres 15 d’octubre es van renovar vicepresidència i tresoreria. Es va nomenar a German Mollá com a Vicepresident i Lorena Silvestre com a Tresorera.

Amb aquesta renovació la Junta Directiva queda conformada per:
Presidenta : Juana Plaza Cabrera.
Vicepresident : Germán Mollá Pérez.
Secretària : Beatriz Serra Campillo.
Tresorera : Lorena Silvestre Pascual.

A partir d ’aquest moment comença el procés marcat per l’Estatut per nomenar la resta de membre de la Junta Directiva amb l’elecció dels vocals directius, i dels vocals de cada una de les seccions del Grup.