L’actuació s’ha dut a terme amb una subvenció de 5607 euros de la Diputació d’Alacant concedida per a conservació i millora de paratges naturals municipals

L’Ajuntament d’Alcoi està habilitant un pas per a vehicles d’emergència en el Racó Bonaventura-Canalons amb una subvenció de 5607 euros de la Diputació d’Alacant, concedida per a conservació i millora de paratges naturals municipals.

Cal ressaltar la importància de la zona, aquest paratge Natural Municipal del Racó Bonaventura – Els Canalons, que disposa d’una superfície aproximada de 18,34 ha. Forma un corredor ecològic entre els parcs naturals del Carrascal de la Font Roja i la Serra de Mariola, coincideix amb el tram alt del riu Polop i destaca principalment per presentar un curs d’aigua durant tot l’any amb la flora i vegetació característiques d’aquest tipus d’ecosistemes i per presentar un elevat valor paisatgístic amb grans penyals llaurats sobre la calcària per l’acció erosiva del riu Polop.

És important recordar que en maig de 2019 el Consorci de Bombers d’Alacant va remetre a l’Ajuntament d’Alcoi per a l’adequació d’un pas del riu Polop en el paratge natural municipal del Racó de Bonaventura, per a facilitar l’accés per aquest punt de vehicles pesats, concretament autobombes forestals. L’estat que tenia el pas del riu, amb una cobertura de formigó fragmentat d’una gros d’uns 5 cm i tubs soterrats de pas d’aigua col·lapsats, formava una massa de fang que podia produir l’estancament de vehicles pesats i bloquejar el camí en cas d’incendi forestal en la zona. Amb aquesta intervenció s’evitarà aquest possibles estancaments i es facilitarà una possible intervenció en cas que fora necessari.

El Racó de Bonaventura-Els Canalons és un indret objecte de l’atenció per part de l’Ajuntament d’Alcoi i un paratge molt apreciat pels visitants i la població. Com s’ha vist en les actuacions realitzades durant els darrers anys han anat encaminades a la millora mediambiental del paratge compatibilitzant-la amb l’ús i gaudiment per part dels visitants i les tasques d’educació ambiental. Durant els últims anys l’Ajuntament d’Alcoi, conjuntament amb la Universitat d’Alacant i la Fundació Limne, ha vingut desenvolupant el projecte de “Participació ciutadana en l’estudi i conservació del ecosistema fluvial del Riu Polop en el Paratge Natural Municipal del Racó Bonaventura-Canalons”. En aquest sentit, una actuació important, subvencionada per la Diputació d’Alacant, ha segut la construcció de dos estanys per amfibis i rèptils acompanyada de la recuperació de part del circuit hidràulic que s’utilitzava antigament per a moldre el gra de forma escalonada al Molí de dalt i al Molí de baix. Aquesta obra ha tingut èxit ja que en poc temps s’ha detectat la presència d’amfibis. Un programa d’educació ambiental paral·lel portat a terme pel Departament de Medi Ambient i per la Fundació Limne, fa del Racó un recurs important i emblemàtic en el coneixement del medi natural i d’aprofitament humà.

Així mateix, el sender que s’inicia en el Parc de Cervantes d’Alcoi i recorre tot el riu fins arribar al Racó s’ha convertit en una via senderista important, adequada amb les últimes ajudes rebudes, comunicant directament el cor de la ciutat amb un paratge natural de primera com és el Racó Bonaventura. Tot aquest moviment de persones interessades en gaudir d’un paratge com és el Racó fa que els elements d’ús públic tinguen un gran ús i es deterioren ràpidament.

Durant els darrers anys s’ha procedit a la dotació i substitució d’elements d’ús públic per a equipar el Racó de Bonaventura: ponts sobre el riu, taules, aparcament per a bicicletes, cartell informatiu, etc.

L’Ajuntament porta fetes actuacions des del 2014 i així en 2020 s’ha destinat una part del pressupost a la retirada de mobiliari arrastrat per les fortes pluges de finals de 2019 i principi de 2020, s’han ubicat noves taules d’ús públic, s’ha organitzat un repartiment d’espais sectoritzant zones tancades per a la regeneració, s’han retirat esllavissaments de terra estabilitzant les terrens en distintes altures, acabant l’actuació amb desbrossament d’accessos i neteja de séquies dels cups i molins.

Com ja s’ha esmentat les pròximes actuacions es volen encaminar a la conservació i millora de les comunitats vegetals amb alt valor ecològic i paisatgístic, que són la base de tot l’ecosistema i a la mitigació dels efectes negatius de les tempestes i crescudes del riu.

«L’actuació que ens han subvencionat pensem que és una obra fonamental, està orientada a la prevenció d’incendis i contribuirà a a protegir aquest paratge en cas d’alguna emergència i ens ajudarà a preservar els bens naturals i socials que presenta. Volem garantir una ordenació adequada i segura de l’ús públic i que siga compatible amb la conservació i millora de les comunitats vegetals i animals», ha destacat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.