Obra Cervantes

La Brigada d’Obres de l’Ajuntament d’Alcoi està reparant una rebentada en el subministrament de l’aigua al Parc de Cervantes.El personal ha hagut d’actuar en dos punts, d’una banda en la pròpia rebentada i també en l’altra part on es deposita l’aigua..