El Govern Municipal vol aclarir el que especifica realment l’últim informe de l’Agència Antifrau en relació a les denúncies per suposats pagaments estranys a Aqualia.

En primer lloc cal dir que dels més de dos milions reclamats, la xifra queda finalment a nivell comptable en 440.000 euros.

La denúncia es basava en tres aspectes, d’una banda el pagament de la factura elèctrica del bombament a Sant Antoni d’una mica més de 400.000 euros. L’Agència Antifrau recomana que l’Ajuntament faça aquesta reclamació a Aqualia i reconeix que una vegada es faça, Aqualia haurà de passar la factura a l’Ajuntament per aquest mateix import. És a dir que a nivell comptable, quedaria a zero, perquè l’Ajuntament reclamarà una quantitat, que després haurà d’abonar de nou.

El segon punt és el sobrecost de les obres de renovació del sector «Eixample» de la xarxa d’aigua potable d’Alcoi segons l’associació denunciant era de 500.000 euros. L’Agència Antifrau els ha fixats en 50.000 i ha recomanat iniciar un expedient, per aquest fet que va succeir fa més de 10 anys.