El CEIP Miguel Hernández d’Alcoi, serà centre pilot (juntament amb altre centre escolar de Gandía) en la implatació del Projecte PLAMTEL-RT (Plataforma de asistencia médica telemática en tiempo real) dut a terme pel Dr. Escrivà (Metge especialiste del servei de pediatria de l’hospital Verge dels Lliris) i el Dr. Climent (Pediatra del centre de Salut La Fábrica). Aquest projecte consisteix en l’establiment d’una connexió multimèdia en temps reial, entre el centre pilot i el servei de pediatria de l’hospital per tal de buscar una millora en la qualitat assitencial als xiquets i xiquetes a les aules, així com prestar un suport especialitzat en matèria de salut al personal docent en qualsevol moment determinat que puga haver una emergència sanitaria al llarg de la jornada escolar.


El centre es sent molt satisfet de formar part d’aquest projecte pilot, i esperem que siga de profit per millorar la qualitat de la nostra tasca educativa.