Després de les intenses pluges i de les nombroses caigudes d’arbres, la Unitat de Bombers Forestals de la Font Roja, han actuat en la senda del Quinzet al Col·legi Santa Ana, concretament després del Molí Romà, havien caigut una sèrie de xops de grans dimensions que impedien el pas. Ara ja es pot passar per aquesta zona després que el departament de Transició Ecològica retirara les restes dels arbres i els troncs tallats, a més a més de revisar els ponts i les sendes.

Per altra part, una vegada que ha baixat el nivell d’aigua del riu Polop, també està revisant-se la senda del Quinzet al Racó.

Recordem com ja vam informar a finals del mes passat, que va caure un pi en la Via Verda que resultava perillós perquè havia quedat en un dels talussos. Després d’estudiar la situació el Departament de Transició Ecològica va considerar que la millor solució era talar i retirar aquest arbre. La passada setmana es va procedir a la tala i retirada del pi.

El Departament de Transició Ecològica segueix treballant i localitzant més arbres que puguen suposar un perill i que no siguen fàcilment retirables, per mirar de quina manera es pot solucionar.