Subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P. per a fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb fons de la Unió Europea Next Generation. El projecte s’anomena Alcoi Bio Up i es faran 13 accions concretes en un àmbit d’actuació de més de 420.000 m2 Objectius:

  • Recuperació espais verds vinculats de rierols o barrancs.
  • Connecta zones verdes amb els parcs naturals
  • Densificació de les zones verdes intraurbanes
  • Millorar biodiversitat
  • Potenciar els barrancs
  • Lluita enfront del canvi climàtic