L’Objectiu Específic 3 de l’Agenda Urbana proposa actuacions per a restaurar i potenciar la biodiversitat, així com solucions basades en la naturalesa per a reduir l’illa de calor i fer més amables i sostenibles els espais guanyats a la ciutadania.
 Llit del riu Riquer

Els efectes del canvi climàtic provocat per l’acció humana són cada vegada més evidents. Davant aquesta amenaça, les ciutats deuen preparar-se per a avançar en la seua prevenció i adaptar-se per a ser més resilients. Aquestes són les claus de l’Objectiu Específic 3 de l’Agenda Urbana, el document que Alcoi està redactant per a millorar la ciutat amb la vista fixada en 2030. 

Dins del Pla d’Acció en el qual han treballat els grups de treball coordinats des del consistori, un dels punts destacats és la necessitat de renaturalitzar la ciutat i incorporar “infraestructures verdes i blaves” al traçat urbà. 

En aquest sentit, l’Ajuntament compta ja amb dues subvencions per a dur a terme sengles projectes que contribuiran a aconseguir aquests objectius. El primer és el de Solucions Basades en la Naturalesa (SBN Alcoi), per al qual la ciutat ha aconseguit 110.124 euros dels 211.449 que es demanaven en total dins de les ajudes previstes en els plans d’impuls en el medi ambient-canvie climàtic (PIMA-CC) de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a l’exercici de 2021-2022.

SBN Alcoi consistirà en la instal·lació de quadres vegetals mòbils, tendals vegetals, un Urban Biofilter, un biofiltre per a l’estany de Buidaoli i 75 caixes nius. 

A aquest, se suma el projecte Alcoi Bio Up de la Fundació Biodiversitat, dotat amb una subvenció de 3,5 milions d’euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb fons de la Unió Europea Next Generation i gràcies al qual, es duran a terme 13 accions en un àmbit d’actuació de més de 420.000 m² del 2022 al 2025. 

A Alcoi Bio Up destaquen una sèrie d’actuacions per a redensificar la vegetació en zones com el llit del riu Barxell, l’antic abocador, parcs i jardins o en el Camí de Solsides, així com una actuació de «zero escocells buits». 

També s’intervindrà en el Barranc del Serpis, Barranc del Sint, La Vaguada i el Barranc de Soler, habilitant sendes, camins i accessos, amb revegetació amb espècies autòctones i retirada d’espècies invasores. Destaca també la creació d’un lloc d’educació ambiental en el Barranquet de Soler, un Arboretum i una coberta vegetal al parc de la Uixola. 

El regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, destaca que «amb aquests projectes busquem potenciar la biodiversitat amb la qual Alcoi compta, redensificar la infraestructura verda, que aquesta puga ser gaudida per la ciutadania i que constituïsca, al mateix temps, una eina d’educació ambiental». 

Més propostes 

Una altra acció inclosa en l’Objectiu Específic 3 de l’Agenda Urbana és la creació d’una xarxa de mini boscos mediterranis en diferents zones de la ciutat, amb els quals es pretén restaurar la biodiversitat i lluitar contra la crisi climàtica. 

Aquesta actuació anirà acompanyada de la creació d’espais de nidificació per a ocells urbans i d’hotels per a insectes; xicotetes illes de vegetació autòctona amb arbres i arbustos que necessiten de poc manteniment i reg i que afavorisquen la presència d’insectes i d’avifauna, augmentant així els hàbitats possibles i la biodiversitat. 

D’altra banda, es preveu també actuar per a reduir l’illa de calor de la ciutat, amb actuacions que promoguen l’augment de vegetació dels espais públics, així com amb la incorporació d’un mapa del clima en les eines de planificació i de gestió urbana. 

Un projecte en concret consisteix a fer que els espais guanyats per a la ciutadania amb la conversió en zona de vianants del centre històric siguen més agradables i sostenibles. Es planteja així la revegetació vertical i horitzontal d’entorns urbans. 

Una altra de les necessitats remarcades és reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. I per a això, es proposa dins d’aquest Objectiu Específic ordenar els usos del sòl i de l’edificació tenint en compte aspectes bioclimàtics d’eficiència energètica. 

Finalment, la ciutat ha d’estar preparada per a enfrontar possibles crisis, abans que aquestes arriben. Per a això, una eina ideal és el Pla Territorial Municipal enfront d’Emergències, en el qual s’estableix una estructura d’organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, tant públics com privats en el municipi, que permeta fer front a situacions de risc o emergència greu.