ARTICLE D’OPINIÓ

EL DECÀLEG DEL BON PEATONALITZADOR:

Des de Guanyar Alcoi volem que s’augmente l’espai per a vianants i es reduïsca el dels cotxes al màxim nombre de carrers, i no només al Centre. Perquè el protagonista de la ciutat ha de ser el ciutadà no l’automòbil. Però sobretot volem que les coses es facen bé, perquè també sabem que una bona idea que es duu a la pràctica amb desídia i autoritarisme es convertirà en un problema.

Ara que s’han posat en marxa les zones amb preferència per a vianants del Centre fa goig veure a la gent xarrant enmig del carrer, sí. Però ni tot és bonico i preciós ni està tot fet ja. Intente resumir-vos en 10 apunts o idees coses bones, coses millorables i coses que encara queden per a fer.

3 beneficis per al conjunt de la població:

– Aconseguim millores socials: reduint l’ús del cotxe el transport és més equitatiu, els carrers són més segurs, menuts i majors es poden moure amb més confiança i menys pors. L’espai que li guanyem al cotxe es pot destinar a augmentar l’espai públic i es promou la participació i convivència entre veïns i veïnes revitalitzant així la comunitat.

– Aconseguim també millores mediambientals i de salut: es reduïxen les molèsties per soroll i tenim un aire més net, el que fa que junt amb l’increment de l’activitat física millore la salut.

– I si ho mirem des del punt de vista econòmic també hi ha millores: amb més gent als carrers, el comerç augmenta les seues vendes. El valor de les propietats augmenta a les zones més caminables. A més, una comunitat saludable genera estalvis en qüestió de salut.

3 coses que podrien haver-se fet millor:

– Ha faltat coherència i planificació: trobe que la peatonalització del centre és com una actuació desconnectada que no ve donada per una planificació de quina ciutat es vol. No es té una estratègia amb objectius ambiciosos i actuacions valentes que plantege una reducció de l’ús del cotxe a tota la ciutat, que no només moga tràfic d’un lloc a altre traslladant els perjudicis a altres carrers.

– Ha faltat molta participació prèvia: quan es vol canviar un model tan arrelat com el del cotxe s’ha d’escoltar i informar molt bé a la ciutadania, en especial als residents, comerciants i hostalers, sense menysprear-los i adaptant-se a les seues necessitats, que no als gustos. A l’hora de fer canvis sempre és millor convéncer que no imposar. I això s’aconseguix informant i debatent amb temps, no es pot fer amb presses.

– Han faltat missatges per a desincentivar l’ús del cotxe: Totes les mesures plantejades i publicitades a xarxes s’han centrat a explicar per on s’ha d’anar ara en cotxe, els canvis per a millorar el trànsit en cotxe al Centre i com es facilitarà l’aparcament al centre. La campanya es diu «el Centre a un pas» però es parla majoritàriament de com anar en cotxe i quan es parla del transport públic és per a dir que no canviarà i continuarà igual.

3 coses que queden per a fer:

– Volem menys cotxes als nostres carrers, però algunes persones que hi viuen encara el necessiten i hem de donar-los una solució. Es poden habilitar zones d’aparcament amb preferència per als residents i crear aparcaments dissuasius fora del centre ben comunicats amb altres mitjans.

Pablo González

Regidor de Guanyar Alcoi