El projecte és el tercer que més quantitat de subvenció ha aconseguit dins dels 40 presentats.

Estany Buidaoli

El Projecte de Solucions Basades en la Naturalesa, per a obtenir un entorn amb més accessibilitat a la naturalesa, aconseguint un àmbit ciutadà amb major qualitat ambiental, més biofílic, utilitzable i que avance cap a una disminució de la seua petjada de carboni de forma sostinguda i sostenible, ja està als carrers d’Alcoi.
El projecte de Solucions Basades en la Naturalesa (SBN) s’emmarca en les ajudes previstes en els plans d’impuls en el medi ambient-canvi climàtic (PIMA-CC), de la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a l’exercici de 2021-2022, per un import global de 2.000.000,00 €. El projecte de l’ajuntament d’Alcoi va obtindre la sèptima millor puntuació dels 40 projectes presentats, amb una puntuació de 73 punts, i rebent en total el 53 % de l’ajuda, resultant ser el tercer projecte en quantitats de diners atorgats per la subvenció, concedint-nos 110.124 euros dels 211.449 que es demanaven en total.
El projecte consisteix en 5 actuacions concretes:
1. 8 Quadres Vegetals Mòbils, uns jardins vegetals que estan en 2 punts de la ciutat, en concret: Plaça Jordi Valor Serra amb Murillo (zona El Romeral) i en la plaça Jaume el Conqueridor, al costat de la font.
2. 1 Urban Biofilter, en l’Avinguda de la Hispanitat en l’encreuament amb General Prieto. Es tracta de un quadre vegetal de grans dimensions que incorpora ventiladors solars amb bateria. Aquests aparells estan configurats per a forçar la circulació d’aire des de fora cap a dins del jardí vertical, de manera que l’aire que acomiaden després és més fresc i de major qualitat.
3. 6 Tendals vegetals que aportaran ombra en la plaça Enric Valor, en els voltants de l’Agència de Lectura Municipal La Uixola.
4. Instal·lació d’un biofiltre de plantes aquàtiques en l’estany de Buidaoli, en el llit del riu (sota el Pont de Sant Jordi). Permetrà que la depuració de l’aigua es realitze sense necessitat de productes químics, amb la idea de reintroduir espècies animals, com a peixos de riu i ànecs.
5. Millora de l’habitat per a l’avifauna amb col·locació de 75 caixes nius: 20 per a teuladí, 20 per a oronetes, 20 per oroneta cuablanca i 15 per al falciot comú
El regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, explica que: “La iniciativa és un projecte de SBN, que són propostes per als desafiaments als quals s’enfronta la societat i que estan inspirades i recolzades en la
naturalesa, que són rendibles i proporcionen alhora beneficis ambientals, socials i econòmics, i ajuden a augmentar la resiliència. Aquestes solucions aporten més naturalesa i major diversitat a les ciutats i permeten conèixer processos naturals mitjançant intervencions localment adaptades eficients en l’ús de recursos. Busquen millorar el confort ciutadà a les ciutats, són fonamentals per al desenvolupament urbà actual, ja que presenten grans avantatges sobre les alternatives artificials”.
Les línies estratègiques que regeixen aquest projecte són la multifuncionalitat i els beneficis eco sistèmics, convertint les zones on es fan les actuacions en un espai de qualitat ambiental elevada, biofílic, de confort ambiental i ús públic en el qual la innovació en l’ecosistema verd urbà funcional siga l’eix vertebrador d’aquest, promovent la millora de qualitat de vida dels habitants i visitants.
Aquesta proposta és tangencial a dos dels objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU fins a 2030: Objectiu 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), Objectiu 13 (Canvi climàtic) i Objectiu 15 (Vida d’Ecosistemes terrestres).