14 julio, 2023

El Consell Escolar Municipal proposa com a festius escolars el 7 de desembre de 2023, i 18 de març i 23 d’abril de 2024

Aquesta proposta serà traslladada a la Direcció Territorial d’Educació. També es sol·licita que el dia 8 d’abril (dilluns de Sant Vicent) no siga festiu i […]