2 febrero, 2022

El Servei d’Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de Salut Mental Greu porta a terme activitats per a incentivar el temps d’oci dels usuaris a diari

El Servei d'Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de Salut Mental Greu porta a terme activitats per a incentivar el temps d’oci dels usuaris a diari