18 octubre, 2023

L’Ajuntament ajuda a 100 persones amb malaltia mental a través del programa SASEM

El SASEM és el Servei d’Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de Salut Mental Greu. En aquesta setmana en la qual se […]
2 febrero, 2022

El Servei d’Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de Salut Mental Greu porta a terme activitats per a incentivar el temps d’oci dels usuaris a diari

El Servei d'Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de Salut Mental Greu porta a terme activitats per a incentivar el temps d’oci dels usuaris a diari