20 abril, 2023

A exposició pública els plans municipals sobre riscos sísmics, incendis forestals i inundacions

Una vegada realitzats els tràmits pertinents, de conformitat amb el que es disposa en l’article 23.3 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de […]