17 abril, 2023

Aprovat l’expedient de contractació del projecte de la Pinacoteca d’Alcoi

El pressupost base de licitació ascendeix a 146.380,07 euros. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat […]